بایگانیِ مارس, 2009

* مایکروسافت برای فرار از شومی عدد 13 آفیس13 را ارائه نمی‌دهد. (+)
* آفیس14 که نسخه جدیدتر مجموعه نرم‌افزار آفیس 12(همان آفیس 2007) محسوب می‌شود را در چهارماهه آخر 2009 ارائه خواهد کرد.(+)

به قطع و یقین مسئولین سازمانی عظیم و میلیاردر همچون مایکروسافت هرگز پایبند خرافات این‌چنینی نیستند که شماره نسخه یک نرم‌افزار را بد یمن بدانند و معتقد باشند که بد شانسی برایشان می آورد. ترس از فروش و سود کمتر است که مایکروسافت را وادار به این عمل می کند و سیمون ویتز نائب رئیس شرکت مایکروسافت در این باره صحبت می‌کند.
به یاد کمک‌های بیل گیتس و مؤسسه‌اش به گرسنگان آفریقا و حمایت آنان از حقوق و آزادی هم‌جنس گرایان افتادم.
برای سود بیش‌تر گاهی به گرسنه‌ای را در آغوش می‌گیرند و گاهی به خرافاتش دامن می‌زنند.